MİTLER

Mitler insan yaşantısının her döneminde kendine yer bulmuş söylemlerdir. Her toplumun topluluğun kendine ait mitleri vardır. Türk mitolojisi, Yunan mitolojisi, Afrika mitolojisi, Asya mitolojisi bu mitlere örnektir.

Mit kavramı 19. yy.dan itibaren sistematik olarak incelenmektedir. Çalışmalar ilk önce dilbilim sonra antropoloji, sosyoloji gibi alanlara yayılmıştır.

Bizim ders kapsamında inceleyeceğimiz mitler çağdaş mitler yani günümüzün mitleridir.

MİT NE DEĞİLDİR?

Mit’in ne olduğu sorusuna,  ne olmadığını anlatarak cevap verebiliriz…

Mitler efsane, folklorik öykü değildir

Mit kavramı “yanlış anlama”, “yanlışlık” anlamlarına gelmemektedir

Mitler öykü değildir

Mitler sadece antik döneme ait kavramlar değillerdir. Değişen zamana ve kültüre göre temalar ve biçimler değişiklik gösterir.

Mitler bireysel yaratılar değillerdir. Kolektif bir şekilde oluşturulurlar. Öykü ve fabllardan ayrılan tarafı budur.

Antik mitler doğaüstü kavramlar ve kahramanlarla ilgilenir. Modern mitlerin konusu ve kaynağı ise gündelik hayat ve insanların yaşamıdır.

Mitler bir dünya görüşü ortaya koyarlar. Çoğu zaman bu dünya görüşü egemen sınıfın dünya görüşüdür.

Modern mitler ile antik mitler ortak yönü ikilikler üzerinden ilerlemesidir. İyi/Kötü, Yaşam/Ölüm, Güzel/Çirkin gibi…

Kültür kavramını çalışırken kendi kültürümüzün bize doğalmış gibi geldiğinden bahsetmiştik. Başka kültürden birisiyle karşılaşana kadar bu anlayış devam etmekteydi. Mitler de kültürel ve toplumsal ürünler olduğu için üretildiği toplumun üyeleri tarafından bilinirler, kabullenilirler fakat kolay olarak fark edilemezler.

Her mit belli bir topluma ait olduğu için mitler evrensel değildir.

Mitler sayesinde bir gösterge ile karşılaşarak zihnimizde anlam zinciri inşa ederiz. İletişim çalışmalarında mitlerin çabuk bir şekilde okuyucu/izleyicide yarattığı anlamlar sıklıkla kullanılır.

ANLAMLANDIRMA

Anlamlandırmanın iki boyutu vardır.

  1. Düzanlam
  2. Yananlam (ima)

Düzanlam “ne” sorusuna cevap verirken yananlam “nasıl” sorusuna cevap verir. Fotoğraf ve görsel sanatların tümü yananlamın en yoğun kullanıldığı alanlardır.

Yananlam kitle iletişim araçlarının kendi ideolojilerine, kendi görüşlerine uygun anlam üretmede kullandıkları başlıca yollardandır.

Yanlanlama belirgin bir örnekte el yazısıdır. Aynı metnin farklı el yazılarıyla yazılmış kopyaları farklı algılar okuyucuda farklı anlamlar yaratabilir.

Göstergebilim dersinde işlediğimiz simgeler yananlamın kullandığı önemli araçlardandır. Örneğin arabanın türünün zenginliğin simgesi olması gibi. Lüks bir arabadan araba sahibinin zenginli ile ilgili geri kalan anlamları tahmin ederiz.


%d blogcu bunu beğendi: