KÜLTÜR VE DİL

“kültür dildir, dil de kültürdür.” İfadesi kültür ve dil arasındaki bağı vurgular. Bir kültürü bilmek için dilini bilmek zorundayız.

Kültür ve dil beraber evrim geçirir. Bu süreç içerisinde birbirlerini etkilerler.

Dil kültürün paylaşımı için ve yeni nesillere aktarımı için önemli araçlardan bir tanesidir. Dilin kültür için önemi paylaşım ve aktarımla bitmemektedir. Dil kültürü ve düşünce sistemini etkiler.

Olmayan bir kelime üzerine fikir yürütemeyiz. Dilde olan kelimeler düşüncemizin çerçevesini de belirler.

ALGILADIĞIMIZ DÜNYA DİL SAYESİNDE ŞEKİLLENİR.

Tercümelerdeki en ciddi hatalarda dilin ait olduğu kültürü bilmemekten kaynaklanmaktadır.

Bir kültürün kullandığı terimler o kültürün ilgi alanlarını da ortaya koymaktadır. Örneğin Kanada’nın kuzeydoğu bölgelerindeki yerlilerin farklı kar koşulları için kullandığı 13 farklı terim var. Bunun yanında başka mevsim koşullarında yaşayan orta Amerika yerlileri sadece 2 farklı terim kullanıyorlar.

İnsanlararası ilişkinin 3 noktasında dil önemli rol oynar:

  1. Bütünleşme
  2. İş birliği
  3. Kültürel Etkileşim

Dil sosyal yaşamımızı kurduğumuz temel kaynaktır. Ortak tecrübelerden ve uzlaşımlardan kaynaklanır. Bireysel açıdan da kullananın görüşlerini, tavırlarını, inançlarını yansıtır. Toplumsal normlar, yapılması ve yapılmaması beklenen şeyler çocuk yaşlardan itibaren dil sayesinde öğrenilir.

DİL KÜLTÜREL GERÇEKLİĞİ DIŞA VURUR.

Dünya üzerinde bir milyondan fazla insan tarafından anadil olarak konuştuğu yaklaşık 200 dil var.

  1. Mandarin Çincesi:        874 Milyon Kişi

(mandarin bir Çince lehçesidir)

  1. Hintçe:             366 Milyon Kişi
  2. İngilizce:                      341 Milyon Kişi
  3. İspanyolca:                  330 Milyon Kişi

İLETİŞİMİN SAKLI YÖNLERİ:

İletişimin saklı yönleri terimiyle tanımlamak istediğimiz “ne söylediğimiz” kadar “nasıl söylediğimiz”in de iletişim sürecinde önemli olduğu ve bunun her zaman çok açık olmadığıdır. Mimikler, bakışlar, ses tonundaki değişimler gibi yardımcı iletişim araçları söyleyip yaptıklarımızın etkisini azaltmak veya arttırmak konusunda önemlidir. İletişimin bu yönü ağırlıklı olarak bedenseldir. Tüm bu bedensel hareketler kültürle yakından ilgilidir. Farklı kültürler farklı mimikler, jestler ve bakışlarla iletişim kurar.

Dilbilimciler bu metotlara paralanguage (konuşma dışı iletişim) adını veriyor. Bu metotlar yanlış anlaşılmayı önlemek konusunda önemli rol oynamaktadır. Telefonda konuşurken, internette yada cep telefonunda mesajlaşırken yanlış anlaşılmanın oldukça kolay olması bu metotları uygulama şansımızın yüzyüze iletişimden daha kısıtlı olmasından kaynaklanmaktadır.

En önemli paralanguage beden dilidir.

Beden dili ve diğer tüm konuşma dışı iletişim metotları kültüreldir. Farklı kültürlere farklı anlamlar ifade edebilirler.

Örnek: Avrupa, Amerika ve Dünyanın diğer birçok bölgesinde birinin suratına tükürmek aşağılamak anlamına gelirken. Kenya’nın Masai bölgesinde aynı hareket karşındaki insanı kutsamak anlamına geliyor.

Ses tonu ve karakteri de iletişim saklı yönlerindendir. Aynı cümlelerin farklı ses tonunda söylenmesi farklı etkiler yaratacaktır.

İnsanların iletişim kurarken birbirlerine uzaklığı da önemlidir. Her kültür birbirinden farklı mesafelerde iletişim kurmayı öngörür. Örneğin Japonlar kalabalıkta göz kontağı kurmamaya çalışırlar. Avrupa ve Amerika’da mesafe Latin Amerika’ya göre daha fazladır.

Mekânın kullanımı kültürel olarak farklılıklar gösterir. Derste örnek olarak verdiğimiz Farklı ülkelerdeki farklı ofis düzenleri ya da adliyelerin, mahkemelerin mimarisi buna örnektir.

Zamanın kullanımı da mekanın kullanımı gibi karşıdakine mesaj verebilir. Beklemek ve bekletilmek insanlar arasındaki güç farkını gösterebilir. Bir randevuda güçlü tarafın bekletmesi kabul edilebilir bir durum olarak görülebilir. Kültürlerarası iletişimde zamanın kullanımı konusunda sıkıntılar yaşanabilir. Dakikliğe önem verilen toplumlardan bir birey ile zamanı daha esnek kullanan (örneğin Türk toplumu) toplumlardan bir birey ortak bir toplantıda sıkıntı yaşayabilir.

Giysiler de sosyal statü, niyet ve meslek gibi alanlarda mesajlar verebilir. Giysilerin sembolik özellikleri kuvvetlidir.

Reklamlar

%d blogcu bunu beğendi: